คณะผู้บริหาร
Print This  Email This 
รายนาม ตำแหน่ง
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
2. นางเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบุคคล
4. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน
5. นายสมจิตร กิติธีระกุล รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่
6. นายจงชนะ จันทมาศ รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหารและฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
7. นายธวัช   ปานเสถียรกุล  รองผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการสาขา

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara