รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
Print This  Email This 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
ณ ห้องประชุม Convention C ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
(455 KB)


รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี File Size Download
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น.
120 KB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.
187 KB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.
8.71 MB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
วันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น.
10 MB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.
171 KB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.
157 KB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553
วันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.
157 KB.

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara