S&P

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  • btn-mail
  • btn-print

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

ณ ห้องประชุม Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ขนาดไฟล์ 345.93 KB
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
9.21 MB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
455 KB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.
187 KB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.
8.71 MB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
วันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น.
10 MB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.
171 KB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554
วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.
157 KB.
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553
วันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.
157 KB.
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น.
120 KB.

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร