รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
Print This  Email This 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 175,086,620 35.70
2.  นางภัทรา ศิลาอ่อน 40,148,145 8.19
3.  นางเกษสุดา ไรวา 37,938,550 7.74
4.  นายประเวศวุฒิ ไรวา 30,524,310 6.22
5.  นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม 17,345,000 3.54
6.  นางพรพิไล ไรวา 15,116,240 3.08
7.  นางพันทิพา ไรวา 14,352,170 2.93
8.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 11,356,000 2.32
9.  ร้อยโทวรากร ไรวา 11,000,000 2.24
10.  นายขจรเดช ไรวา 10,275,705 2.10

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara