ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
Print This  Email This 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ชื่อย่อหุ้น: ราคาล่าสุด:
  SNP 23.70
    THB
  เปลี่ยนแปง (%): -0.10
  ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 23.60 / 3,500
  ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 23.70 / 28,000
  วันก่อนหน้า: 23.80
  ราคาเปิด: 23.70
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 33,800
  ช่วงราคาระหว่างวัน: 23.60 - 23.90
  ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 28.25 - 23.50
  ราคาพาร์ (บาท): 5.00
ปรับปรุงเมื่อ: 28 เมษายน 2560 16:40

Intraday Chart

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara