ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
Print This  Email This 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ชื่อย่อหุ้น: ราคาล่าสุด:
  SNP 25.00
    THB
  เปลี่ยนแปง (%): +0.10
  ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 24.90 / 1,400
  ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 25.00 / 3,600
  วันก่อนหน้า: 24.90
  ราคาเปิด: 24.90
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 11,600
  ช่วงราคาระหว่างวัน: 24.90 - 25.00
  ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 29.25 - 24.50
  ราคาพาร์ (บาท): 5.00
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มีนาคม 2560 16:36

Intraday Chart

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara