วิสัยทัศน์และพันธกิจ
Print This  Email This 
“เป็นผู้นำธุรกิจ ร้านอาหารไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้รับความชื่นชอบทั่วโลก”
(1) สร้างความสุขแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
(2) เร่งการเจริญเติบโตผลกำไรในธุรกิจที่มีอยู่และที่เกี่ยวข้อง
(3) สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และการบริการ
(4) ดึงดูดและรักษาสมรรถนะการทำงานสูงสุดโดยการพัฒนาคนและการมีพันธกิจร่วมกัน
(5) ลดความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจและเพิ่มผลผลิต
(6) มีส่วนร่วมในชุมชนของเรา
Passion การทำงานด้วยใจรัก จริงจัง สร้างสรรค์
Action การตัดสินใจที่ชาญฉลาด และทันต่อเวลา
Teamplay การประสานงานกันอย่างคล่องแคล่วและคุ้นเคย
Ambition ความทะเยอทะยานที่จะปรับมาตรฐานตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
Responsibility ความจริงใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกที่ควร
Achievement ความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จ

Our Brand

SUDA
Siam Kitchen
BangkokJam
Bangkok Beat Bistro
Maisen
Umenohana
S&P
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Grand Seaside
BlueCup Coffee
Patara